Waaltjes

Lingeformaat staat bekend als een grotere waal. Soms zijn waaltjes te klein om een rustig straatbeeld te geven en dan biedt het lingeformaat de oplossing. Ze hebben een afmeting van 24×8 cm of 24×12 cm en geven het gevoel van waaltjes, maar overheersen minder op grote pleinen of paden. Alle Lingeformaten zijn gesorteerd en staan al op pallets. Staat uw gewenste Lingeformaat niet tussen ons aanbod? Neem dan contact met ons op. Gebruiktebestrating.com is te bereiken op 0348 – 45 79 50 of via info@gebruiktebestrating.com.